English
Služba Status
SvětOnline
Kanál 1Offline
Kanál 2Offline
Kanál 3Offline
Kanál 4Offline
Kanál 99Offline
PřihlášeníOffline


GDPR – Zpracování vašich údajů 


Souhlasem s tímto ustanovením dáváte souhlas se zpracováním vašich dat a údajů uvedených níže. 


§ Ochrana osobních údajů :

 

Pro přihlášení do hry se shromažďují údaje, které vedou k jedinečnému  rozeznání každého uživatele. Provozovatel používá tyto informace ve shodě se svým Prohlášením o ochraně údajů a podle přísných ustanovení aktuálních zákonů ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

(dále  jen  „zákon  o  ochraně  osobních  údajů“)   a  ve  smyslu  nařízení   Evropského  parlamentu  a  Rady

(EU)   2016/679   o   ochraně   fyzických   osob   v   souvislosti   se   zpracováním   osobních   údajů   a   poučení

subjektů údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje: Emailová Adresa, Uživatelské jméno, IP Adresa, Heslo. Veškeré tyto informace můžete vidět po přihlášení na webu v sekci „můj účet“.

Kompletní smazání dat z databáze je možné po zaslání žádost na email [email protected]


INFORMACE KTERÉ SHROMAŽĎUJEME: 


Veškeré informace naleznete po přihlášení na webu v sekci můj účet.


1) Emailová Adresa – Email slouží k registraci účtu, potvrzování změn, ke kterým na účtu dojde, obnově zapomenutého hesla, a lze přes něj řešit reklamace, kde slouží jako jeden z identifikačních bodů pro platbu. 


2) Uživatelské jméno – UserID - Je veřejné a nejedná se o osobní údaj, jde o identifikátor na webu mezi ostatními uživateli. Dále slouží k přihlášení na váš herní účet. 


3) IP Adresa - Logujeme IP adresy, ze které se uživatel přihlásí na účet, tento údaj je využíván z důvodu zabezpečení účtu, které umožní přihlášení na účet pouze z vaší IP adresy, dále je využívána proti podvodům proti pravidlům hry kdy si uživatel založí větší množství účtů a zneužívá jich ve svůj prospěch nebo k poškození ostatních uživatelů. 


4) Hesla – Abyste se mohli připojit na svůj účet musíte znát přístupové heslo, které si sami vytvoříte při registraci, uživatel je seznámen s tím, že heslo by mělo být unikátní a nejlépe by mělo obsahovat speciální znaky, aby v případě úniku dat nebyl uživatel nijak ohrožen. 


Kontaktní údaje prodávajícího: adresa elektronické pošty [email protected], telefon +420 725 632 657.