Služba Status
PřihlášeníOnline
Channel 1Online
Channel 2Online
Channel 3Online
Channel 4Online
Channel 99Online

Pravidla Serveru Praeterita-WorldVe hře je zakázáno

1) Urážení,vulgarita,jakékoliv rasistické projevy,nevyjímaje zkratek,hvězdičkování a podobně.
(to se týká i stánků a pojmenování cechu,zvířat a herních postav.)

2) Vyhrožování jiným hráčům či strhávání pozornosti na svou osobu nemístným chováním.

3) Napodobování členů týmu.
(vydávání se za člena týmu)

4) Spamovat.

5) Jakákoliv meziserverová nebo herní výměna.

6) Porušování danných pravidel na eventových mapách či eventech.

7) Jakékoliv urážlivé chování vůči členům týmu.

8) Jakákoliv reklama,včetně odkazů k reklamě směřujících.

9) Odkazovat na jakoukoliv aplikaci,tedy i hru,uvádět jakékoliv webové stránky.

10) Jakékoliv zvýhodňování ve hře.
(multihacky,boty a pod.)

11) Neřídit se nařízením členy týmu

12) Využívání a nenahlášení chyb ve hře.

13) Prodej účtu za realné peníze .

14) Rabování.
(Vykradení účtu či získání předmětů jakým koliv podvodem)

15) Obcházení jakékoliv blokace konta s opakovaným porušením pravidel hry.

Členové týmu pro herní server PraeteritaGA – Game Administrátor / Provozovatel hry
Je nejvyšší instance.
Jeho rozhodnutí je vždy definitivní a musí být akceptováno.
Má vyhrazeno právo jakékoli změny těchto pravidel, stejně tak jako PP, či POOÚ a všech dalších ustanovení na serverech poskytovatele.
Prioritní funkcí je udržování bezproblémového chodu serverů a samotné hry.

SGM- Super Game Master
Řeší vzniklé spory, které mu jsou postoupeny ze strany LGM, vzniklý spor může předat k řešení GA, ale pouze na základě vlastního rozhodnutí (uživatel se nemůže domáhat řešení sporu u GA).
Nesmí poskytovat uživatelům ve hře jakékoli předměty, služby či jiná zvýhodnění (neplatí při návratu předmětů vyhodnocených jako ztracené, odměnách při nejrůznějších akcích - Eventy)
Nesmí jakkoli pozitivně zasahovat do vývoje herní postavy uživatele a jakkoli tak ulehčovat její vývoj.
Ke každé blokaci je povinen uchovat po dobu 1 měsíce důkaz o porušení pravidel blokovaným uživatelem.

LGM - Leader Game Moderator / Hlavní Moderátor Hry (dále jen LGM)
Třetí nejvyšší instance
Prioritní funkcí je dohled nad dodržováním pravidel hry hráči a rozhodnutí v případě vzniklého sporu.
Řeší vzniklé spory a je nejvyšší instancí, na kterou se hráč může odvolat.
Řeší vzniklé spory, když se hráč cítí poškozen předchozím řešením sporu GM a domáhá se dalším řízením sporu vyšších instancí.
Má vždy poslední slovo, a to bez možnosti odvolání, pokud není výhradně nutné rozhodnutí GA.
Vzniklý spor může předat k řešení GA, ale pouze na základě vlastního rozhodnutí (uživatel se nemůže domáhat řešení sporu u GA).
Nesmí poskytovat uživatelům ve hře jakékoli předměty, služby či jiná zvýhodnění (neplatí při návratu předmětů vyhodnocených jako ztracené, odměnách při nejrůznějších akcích - Eventy).
Nesmí jakkoli pozitivně zasahovat do vývoje herní postavy uživatele a jakkoli tak ulehčovat její vývoj.
Ke každé blokaci je povinen uchovat po dobu 1 měsíce důkaz o porušení pravidel blokovaným uživatelem.

GM – Game Moderator / Moderátor hry (dále jen GM)
Prioritní funkcí je dohled nad dodržováním pravidel hry hráči .
Pouze v možné míře řeší vždy prvotní problém vzniklý ve hře.
Má vždy poslední slovo, pokud není výhradně nutné rozhodnutí LGM, nebo se hráč necítí jeho rozhodnutím ve sporu poškozen a nedomáhá se dalšího řízení sporu LGM
Nesmí poskytovat uživatelům ve hře jakékoli předměty, služby či jiná zvýhodnění (neplatí při návratu předmětů vyhodnocených jako ztracené, odměnách při nejrůznějších akcích - Eventy)
Nesmí jakkoli pozitivně zasahovat do vývoje herní postavy uživatele a jakkoli tak ulehčovat její vývoj
Nesmí generovat (Spawnovat) monstra v oblastech přístupných jakémukoli uživateli (neplatí pro nejrůznější akce – Eventy)
Nesmí jakkoli poškodit monstra, útočit na ně či je jinak upravovat (neplatí pro nejrůznější akce – Eventy, kde je jasně zřetelné, že předchozí manuální vyvolání monster je neadekvátní k síle skupiny uživatelů a samotná hra by v tomto stavu nemohla pokračovat dále)
Musí každé blokaci je povinen uchovat po dobu 1 měsíce důkaz o porušení pravidel blokovaným uživatelem

TGM – Trial Game Moderator / Moderátor hry ve zkušební době (dále jen TGM)
Oproti GM má pouze omezené pravomoci
Nesmí řešit žádný spor (diskuze není spor) .
Nesmí udělit trest (blokace chatu není trest, ale výchovný prostředek), trest za něj uděluje GM (nebo vyšší instance), který případ prověří a rozhodne .
Nesmí poskytovat uživatelům ve hře jakékoli předměty, služby či jiná zvýhodnění (neplatí při návratu předmětů vyhodnocených jako ztracené, odměnách při nejrůznějších akcích - Eventy).
Nesmí jakkoli pozitivně zasahovat do vývoje herní postavy uživatele a jakkoli tak ulehčovat její vývoj.
Nesmí generovat (Spawnovat) monstra v oblastech přístupných jakémukoli uživateli (neplatí pro nejrůznější akce – Eventy).
Nesmí jakkoli poškodit monstra, útočit na ně či je jinak upravovat (neplatí pro nejrůznější akce – Eventy, kde je jasně zřetelné, že předchozí manuální vyvolání monster je neadekvátní k síle skupiny uživatelů a samotná hra by v tomto stavu nemohla pokračovat dále)
Dodatečná pravidla týmu
Ve hře není povinností členů týmu Praeterita řešit jakýkoli spor, a pokud má uživatel zájem spor řešit, je jeho povinností využít Ticket-systém - Popřípadě kontaktní email.

Žádný člen týmu Praeterita-World není povinen ve hře, ve veřejném chatu, stejně tak jako v soukromém, cechovém a při jakékoli další možnosti ve hře, kde je uživateli umožněno se vyjádřit, stejně tak jako na fóru na všech webových stránkách jakkoli souvisejících s poskytovatelem, brát na zřetel žádost o komunikaci s uživatelem. Jedná se například o žádosti typu: „GM napiš mi“, „GM PM pls“ apod.. záleží pouze na vůli dotyčného člena týmu, zda tuto žádost přijme a kontaktuje uživatele. Uživatel musí vzít v úvahu také skutečnost, kdy člen týmu i při svém svobodném rozhodnutí vyhovět uživateli, může vykonávat jinou činnost (řešit předchozí problém) a nemůže reagovat neprodleně.Registrace / Herní účet a přístupové údaje
Při registraci každého herního účtu dochází k pojmenování tohoto herního účtu uživatelem
Pojmenování je unikátní a nesmí být obsazeno jinou registrací (o kontrolu se stará systém na webu automaticky)
Pro správnou registraci herního účtu je vyžadována také funkční emailová adresa
Aktivace účtu se provádí pomocí prvního přihlášení pomocí Launcheru
Neaktivovaným účtům nenáleží jakákoliv podpora ze strany provozovatele
Následné změny údajů herního účtu lze provést v nastavení herního účtu, přístupném po přihlášení pomocí správného přihlašovacího jména a hesla
Veškeré změny nastavení účtu je nutno odsouhlasit na emailové adrese, která je vedená u daného účtu, jinak nebude jejich změna provedena
Ztrátou přístupu k emailu proto dochází automaticky ke ztrátě nároku na daný herní účet
U každého měněného údaje je nutno brát v potaz bezpečnost a volit údaje tak nebyly lehce odhalitelné.
Za bezpečné uchování údajů si nese zodpovědnost uživatel sám.
Nejchoulostivější údaje, jako je přístupové heslo je uloženo v zakódované podobě a nelze jej zpětně dekódovat.
Jediný kdo zná jeho správnou podobu, je právoplatný uživatel herního účtu! Jedině od právoplatného uživatele je tedy možné heslo získat!
Jediná výjimka je registrační email, kde je ale na uživateli, aby si ochránil svou emailovou schránku nebo email vymazal.
V případě zapomenutí přístupového hesla je možno si nechat obnovit přístup pomocí tzv. resetu hesla.
Heslo nelze získat zpětně (viz výše).
Pokud uživatel nemá přístup ke svému emailu, ztrácí tak přístup ke svému účtu.
Registrace více herních účtů je možná v jakémkoliv počtu, pokud není na vaši IP adresu/počítač vydána blokace.
Počet herních účtů ve vlastnictví jednoho uživatele tedy není limitován.
Pokud se hráč pokusí blokaci jakýmkoli způsobem překonat, může být herní účet uživatele bez jakéhokoliv předchozího oznámení kompletně zablokován, či dokonce smazán, bez ohledu na druh předcházejícího přestupku, tak i současného chování uživatele.Herní Klient / Aktualizace hry / Aplikace třetích stran
Hru na serveru Praeterita-World je možno hrát pouze s aplikací, která přistupuje ke vzdálené službě na těchto serverech (dále jen Klient).
Hru může uživatel využívat pouze s Klientem, který je uživateli zpřístupněn zdarma ke stažení, a to na webu http://www.praeterita-world.cz/index.php v sekci "Stažení a instalace" (horní menu).
Tento Klient musí být vždy aktualizovaný a spuštěný výhradně za pomoci aplikace Launcher, která je součástí Klienta, tato aplikace Launcher musí být také vždy aktuální, beze změny a v původním stavu, ve kterém byla nainstalovaná, či jinak aplikována do počítače uživatele.
Pokud bude zjištěn provozovatelem jakýkoli zásah do Klienta na straně uživatele, dojde u herního účtu, registračního e-mailu, počítače, či IP adresy, ze které došlo k přístupu na server poskytovatele, bez předchozího upozornění k blokaci. Tento postih může být permanentní (trvalý) a členové týmu si vyhrazují právo na další přístup uživatele k užívání serverů a veškerých dalších služeb poskytovatele.
Jakýkoli zásah do celého Klienta je tedy hrubým porušením těchto pravidel a je zakázán.
Je zakázáno využívat ke hře na našich serverech jakékoli podpůrné aplikace třetích stran.
Pokud bude zjištěno systémem provozovatele využití jakékoli takovéto aplikace, vyhodnotí systém tuto skutečnost jako neoprávněné jednání, o kterém bude učiněn záznam do registru poskytovatele.
Tento záznam bude vždy využíván jako směrodatný a právoplatný důkaz, dokazující neoprávněné jednání uživatele. Tento záznam neobsahuje osobní data.
Poskytovatel není povinen tyto záznamy zveřejňovat, ani poskytovat třetím osobám.Vhodná pojmenování / Chování ve hře / Sdílení herních účtů
Praeterita-World je MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Play Game), která umožňuje velkému počtu lidí, být ve virtuálním světě v jednu chvíli na jednom místě, a to pomocí internetu a v tomto virtuálním světě zastupovat určitou virtuální roli s vytvořenou herní postavou na daném herním účtu.
Tyto herní postavy je možné vytvářet s jakýmkoli pojmenováním, která však nejsou:
V rozporu se zákony České republiky
hanlivá
rasistická
urážející
napodobující jména osob, které mají jakýkoli podíl na genocidě (zločin proti lidskosti definovaný mezinárodním trestním právem)
napodobující pojmenování členů týmu či jejich funkce
uvedené nevyjímaje různých přepisů v záměnách písmen, které by mohly ostatní hráče jakkoli mást
Tato zakázaná pojmenování se dále vztahují také na názvy stánků, jména cechů, pojmenování zvířat a na veškerá další pojmenování, která jsou uživateli k pojmenování přístupná.
Pokud bude zjištěno provozovatelem jakékoli pojmenování v rozporu s těmito pravidly, dojde u herního účtu, registračního e-mailu, počítače, či IP adresy, ze které došlo k přístupu na server poskytovatele, bez předchozího upozornění k blokaci.
Tento postih může být permanentní (trvalý) a členové týmu si vyhrazují právo na další přístup uživatele k užívání serverů a veškerých dalších služeb poskytovatele.
Ve hře, na fóru, supportu, stejně tak jako na všech webových stránkách je přímo zakázáno a tvrdě trestáno
Urážení, vyhrožování jiným hráčům či strhávání pozornosti na svou osobu nemístným chováním
Vulgární vyjadřování a to v jakémkoliv rozsahu, nevyjímaje různých přepisů, zkratek, hvězdičkování apod.
Napodobování členů týmu, rozhlašování ať již pravdivých či falešných identit členů týmu
Odkazovat na jakoukoli aplikaci, tedy i hru, uvádět jakékoli webové stránky či odkazovat na jejich obsah, nebádat k nekalé činnosti, jako jsou podvody, krádeže či je jejich obsah nevhodný jako například vulgární, rasistický, urážející a jakkoli v rozporu se zákony ČR
Jakkoli zasahovat do udělené blokace jiného uživatele, pokud není uživatel přímo vyzván členem týmu. Je tedy například zakázáno žádat o zrušení blokace (UnBan) jiného uživatele.
Spamovat (nevyžádaně a opakovaně sdělovat obsah), a to všude, kde je uživateli umožněno se vyjádřit
Pokoušet se jakkoli okrást či ovlivnit uživatele, aby prováděl jakoukoliv činnost, která je v rozporu s jeho přesvědčením či znalostí hry
Některé projevy jsou vždy subjektivní, a proto mají vždy rozhodující právo posoudit tento projev členové týmu.
Nadále Ve hře, stejně tak jako na všech webových stránkách je přímo zakázáno a tvrdě trestáno :
Řešit jakýkoli spor z důvodu blokace, či domáhat se řešení z důvodu neoprávněné blokace.
Pokud má uživatel zájem spor řešit, je jeho povinností využít Ticket system, nebo kontaktní email.Ve hře je dále přímo zakázáno a tvrdě trestáno
Ve hře zabíjet kteroukoli herní postavu uživatele na místech, která jsou vyhodnocena jako Respawn (znovuzrozující)
Tedy místa kde se herní postava uživatele může objevit ve hře po potvrzení možnosti „Restart ve městě“, či využití nabídky NPC (Non-Player Character / Postava neovládaná hráčem – dále jen NPC) postavy.
Na ostatních místech dané pravidlo neplatí, pokud ovšem není přímo uvedeno jinak v pravidlech pro vstup do konkrétní lokace, či místo není užíváno jako ochranná zóna.
Bránit herní postavě uživatele ve hře, například blokováním přístupu k NPC pomocí soukromých stánků, generováním - Spawnováním meteorů, monster a dalších objektů hry, a to v místech výskytu více herních postav, které nejsou připraveny, či schopny se bránit, tedy ve městech, či u ochranných zón.
Bránit uživateli ve hře úmyslným a opakovaným vyvoláním systémového hlášení, jako je nevyžádaný obchod, nabídka přátelství a veškerá další systémová hlášení, které je možné vyvolat uživatelem, pokud tak již bylo v předchozí době učiněno a tato nabídka byla odmítnuta
Nekomunikovat s členy týmu, pokud je k tomu postava přímo vyzvána např. pomocí soukromé zprávy
Neplatí v případě offline režimu, tedy v činnosti, která nevyžaduje přítomnost uživatele (jako je postávání nehnutě ve městě či prodej na stánku)
Pokud je evidentní, že postava je ovládána, pak musí být zřejmé, že je ovládána uživatelem (například při útočení na monstra ap.)
Neřídit se nařízením členy týmu, které je v souladu s pravidly hry (jiné nařízení GM udělit nemůže)
Na mapách, kde postava za zabití protivníka získává určité výhody, se hráči nesmějí dopouštět takzvaného "transferu", ať už v jakékoli formě. V souladu s myšlenkou fair-play je zejména zakázáno:
Zabíjet své vlastní postavy, ať už ovládané jednou nebo více osobami z jednoho, nebo více počítačů
Zabíjet postavy, ke kterým má hráč prokazatelně přístupové údaje (sdílení)
Zabíjet nebránící se, nebo chabě se bránící postavy na základě dohody s jejich majiteli (ať už zadarmo, nebo za úplatek)
Zabíjet opakovaně nebránící se, nebo chabě se bránící postavy (dle subjektivního posouzení GM)
Učastnit se kteréhokoli ze čtyř výše zmíněný bodů z pozice zabíjené postavy, nebo jinak k transferu napomáhat
Sdílením herních účtů se rozumí připojení na jeden herní účet z více jak jednoho počítače, a to jedním, či více uživateli.
Rozlišení počítačů provádí systém na základě informací, které jsou poskytnuty Launcherem.
Launcher generuje unikátní označení počítače, označení neobsahuje žádná osobní data
Sdílení účtů je povoleno, ale uživatel tak na daném herním účtu ztrácí nárok na řešení ztrát virtuálních předmětů, herního účtu ap. Při řešení sporu u herního účtu ručí vždy za daný herní účet právoplatný majitel dle e-mailu a poskytovatel nebude brát na zřetel, který uživatel ve spornou chvíli daný účet využíval.
Záleží na uživateli, komu tedy přístupové údaje sdělí(jako jediný je zná), ale případné následky (okradení, blokaci) si ponese sám.Tiket systém / Support (Podpora pro řešení problémů)
Pro řešení sporů, problémů, konfliktů, přestupků proti pravidlům a dalších záležitostí za účelem vyrozumění (dále jen Situace), se členy týmu, je určen Support.
Při přístupu z webového rozhraní jsou automaticky předvyplněny nutné údaje
Nikdo jiný než právoplatný majitel daného účtu dle e-mailu, nedostane na vytvořený tiket odpověď.
Nelze tiketem řešit jakoukoli situaci, vzniklou na cizím herním účtu a domáhat se tak řešení situace.
Pokud uživatel vytvoří tiket za účelem řešení Situace, je zakázáno odeslat poté další tiket, za účelem řešení téže Situace.
Pokud bude zjištěno provozovatelem, že byl vytvořen tiket se shodnou situací, dojde u herního účtu, registračního e-mailu, počítače, či IP adresy, ze které došlo k přístupu na server poskytovatele, bez předchozího upozornění k blokaci.
Tento postih může být permanentní (trvalý) a členové týmu si vyhrazují právo na další přístup uživatele k užívání serverů a veškerých dalších služeb poskytovatele.
Mezi další potřebné údaje, které je nutno uvést při vytváření tiketu, patří jméno herního účtu (LOGIN ID) a pokud se jedná o řešení Situace na konkrétní herní postavě, je nutné také uvést pojmenování dané herní postavy, a to v přesném znění!
Při výběru problému jsou informace o běžně nutných dalších informacích předvyplněny a je nutno je doplnit o správné údaje.
Pokud uživatel potřebuje k řešení Situace dodat důkazní obrazový záznam (dále jen Screen)
Je možno odeslat při vytvoření tiketu 1 screen, dále je možno k tiketu po aktivaci přidat libovolný počet screenů dle potřeby.
Pokud je důkazů více, je vhodné je umístit na web přístupný odkudkoliv a pouze do zprávy uvést odkazy
Na screenech nesmějí být provedeny jakékoli zásahy, retuše, fotomontáže, změny velikosti, ořezy atp.
Screeny musí být výhradně ve formátech JPG, BMP, GIF či PNG.
Tyto screeny nesmějí být pořízeny fotoaparátem, mobilem, či jiným zařízením, vytvářejícím obrazový záznam, pokud uživatel řeší tiketem situaci vzniklou přímo ve hře.
pokud bude zjištěno provozovatelem, že je dodaný Screen jakkoli upraven, dojde u herního účtu, registračního e-mailu, počítače, či IP adresy, ze které došlo k přístupu na server poskytovatele, bez předchozího upozornění k blokaci.
Tento postih může být permanentní (trvalý) a členové týmu si vyhrazují právo na další přístup uživatele k užívání serverů a veškerých dalších služeb poskytovatele.
Uživatel musí dbát na co nejpřesnější a srozumitelný popis důvodu, z jakého chce vzniklou Situaci řešit.
Nedodržením tohoto postupu může být tiket uzavřen bez odpovědi.
Řešení konkrétního přestupku provádí člen týmu na základě druhu přestupku, způsobu zjištění a dalších aspektech, ovlivňujících udělení patřičného postihu, či blokace, a to buď přímo ve hře, na fóru, supportu či webu.
Pokud je přestupek nahlášen na Supportu, je prohřešek řešen bez jakékoli účasti majitele herního účtu, který má však právo se zpětně proti udělenému postihu, či blokaci, odvolat, a to pouze přes Support, kde bude s členem týmu řešit výhradně konkrétní případ.
Na odvolání běží lhůta 30 dní od data blokace, po kterou má tým uchovány veškeré důkazy k blokaci
Tiket vytvořený s obsahem „já jsem nic neudělal“ a tikety s podobným obsahem, nejsou považovány za relevantní a takové tikety budou uzavřeny bez předchozí odpovědi.
Důkazní materiál k danému postihu zůstává dále vždy pouze v držení členů týmu a není povinností jej zasílat uživateli, postiženému uděleným postihem, či blokací, aby mu byl dokázán přestupek.
Prohřešek vždy řeší výhradně ten člen týmu, který postih, či blokaci, udělil a teprve pokud není uživatel s řešením konkrétního člena týmu spokojen a cítí se s vyřčeným řešením poškozen, může na Supportu požádat o postoupení vyšší instanci k řešení případu, tedy LGM.
Tuto žádost je nutné v tiketu jednoznačně uvést („S tebou to řešit nebudu, dej to někomu jinému na starost.“ není relevantní žádost o předání).
Pokud byl postih udělen přímo LGM (nebo vyšší instancí), nelze se již odvolat na vyšší instanci a LGM může pouze vzniklý spor předat k řešení GA, ale to výhradně na základě vlastního rozhodnutí.
Pokud požádáte o předání LGM a bude evidentní, že GM při řešení sporu nepochybil, či je domáhání se postoupení sporu k řešení vyšší instancí bezdůvodné, může být trest navýšen, a to z důvodu maření výkonu člena týmu.
Možné postihy a blokace, které se uplatňují na uživatele porušující pravidla
Chat Ban -> Zákaz veškeré komunikace ve hře na určitou dobu (zobrazí se časový údaj o délce blokace).
Odebrání bonusů -> odebrání automatického sběru peněz a rozšíření skladu.
Blokace účtu -> blokování konkrétního účtu (délka blokace je uvedena v nastavení účtu na webu).
Blokace účtů spadající pod určitý email -> stejné jako blokace účtu, ale se stejným či nižším postihem jsou postihnuty všechny účtu, spadající pod daného hráče.
Blokace počítače -> Launcher již nepovolí přihlášení z daného počítače na žádný herní účet.
Blokace IP adresy -> Blokování všech počítačů na internetové adrese.
Blokace rozsahu IP adresy -> Blokování všech počítačů na dané počítačové síti.
Blokace jsou nastaveny v ovládacím pultu pro GM tým, který sám určí velikost postihu na základě zadaných prohřešků.
Postihy mohou být kombinovány na základě závažnosti přestupku