Služba Status
PřihlášeníOnline
Channel 1Online
Channel 2Online
Channel 3Online
Channel 4Online
Channel 99Online


-Pravidla herního teamu-


[GA] – Game Administrátor / Administrátor hry
Nejvyšší instance.
Prioritní funkcí je udržování bezproblémového chodu serverů, vývoj samotné hry a udržování webu.
Nemá povinnou aktivitu na hře.

Jeho rozhodnutí je vždy definitivní a musí být akceptováno.

Má vyhrazeno právo jakékoli změny těchto pravidel,
stejně tak jako PP, či POOÚ a všech dalších ustanovení na serverech poskytovatele.

Zastoupení v této hodnosti je : [GA]AntiFi


[SGM] - Super Game Master / Super moderátor hry
Druhá nejvyšší instance.
Prioritní funkcí je udržování bezproblémového chodu serverů, vývoj samotné hry a udržování webu.
Nemá povinnou aktivitu na hře.

Řeší vzniklé spory, které mu jsou postoupeny ze strany LGM,
a vzniklý spor může předat k řešení GA, ale pouze na základě vlastního rozhodnutí.
(uživatel se nemůže domáhat řešení sporu u GA)

Nesmí poskytovat uživatelům ve hře jakékoli předměty, služby či jiná zvýhodnění.
(neplatí při návratu předmětů vyhodnocených jako ztracené, odměnách při nejrůznějších akcích - Eventy)

Nesmí jakkoli pozitivně zasahovat do vývoje herní postavy uživatele a jakkoli tak ulehčovat její vývoj.

Ke každé blokaci je povinen uchovat po dobu 1 měsíce důkaz o porušení pravidel blokovaným uživatelem

Zastoupení v této hodnosti je : [SGM]Miori


[LGM] - Leader Game Moderator / Hlavní Moderátor Hry (dále jen LGM)
Třetí nejvyšší instance.
Prioritní funkcí je dohled nad dodržováním pravidel hry hráči,rozhodnutí v případě vzniklého sporu také do toho spadá kontrola GM a TGM.
Nemá povinnou aktivitu na hře.

Řeší vzniklé spory a je nejvyšší instancí, na kterou se hráč může odvolat.

Řeší vzniklé spory, když se hráč cítí poškozen předchozím řešením sporu GM a domáhá se dalším řízením sporu vyšších instancí.

Má vždy poslední slovo, a to bez možnosti odvolání, pokud není výhradně nutné rozhodnutí GA.

Vzniklý spor může předat k řešení GA, ale pouze na základě vlastního rozhodnutí.
(uživatel se nemůže domáhat řešení sporu u GA)

Nesmí poskytovat uživatelům ve hře jakékoli předměty, služby či jiná zvýhodnění
(neplatí při návratu předmětů vyhodnocených jako ztracené, odměnách při nejrůznějších akcích - Eventy)

Nesmí jakkoli pozitivně zasahovat do vývoje herní postavy uživatele a jakkoli tak ulehčovat její vývoj.

Ke každé blokaci je povinen uchovat po dobu 1 měsíce důkaz o porušení pravidel blokovaným uživatelem.

Zastoupení v této hodnosti je : [LGM]MOON


[GM] – Game Moderator / Moderátor hry (dále jen GM)
Prioritní funkcí je dohled nad dodržováním pravidel hry hráči.
Pouze v možné míře řeší vždy prvotní problém vzniklý ve hře.
Povinná aktivita na hře : minimálně 30 minut / 1 den.

Má vždy poslední slovo, pokud není výhradně nutné rozhodnutí LGM, nebo se hráč necítí jeho rozhodnutím ve sporu poškozen a nedomáhá se dalšího řízení sporu LGM

Nesmí poskytovat uživatelům ve hře jakékoli předměty, služby či jiná zvýhodnění.
(neplatí při návratu předmětů vyhodnocených jako ztracené, odměnách při nejrůznějších akcích - Eventy)

Nesmí jakkoli pozitivně zasahovat do vývoje herní postavy uživatele a jakkoli tak ulehčovat její vývoj .

Nesmí generovat (Spawnovat) monstra v oblastech přístupných jakémukoli uživateli.
(neplatí pro nejrůznější akce – Eventy)

Nesmí jakkoli poškodit monstra, útočit na ně či je jinak upravovat
(neplatí pro nejrůznější akce – Eventy, kde je jasně zřetelné, že předchozí manuální vyvolání monster je neadekvátní k síle skupiny uživatelů a samotná hra by v tomto stavu nemohla pokračovat dále)

Ke každé blokaci je povinen uchovat po dobu 1 měsíce důkaz o porušení pravidel blokovaným uživatelem

Zastoupení v této hodnosti je : [GM]Lothar, [GM]Prudens,


[TGM] – Trial Game Moderator / Moderátor hry ve zkušební době (dále jen TGM)
Oproti GM má pouze omezené pravomoci.
Povinná aktivita na hře : minimálně 30 minut / 1 den.

Nesmí řešit žádný spor (diskuze není spor)

Nesmí udělit trest (blokace chatu není trest, ale výchovný prostředek), trest za něj uděluje GM (nebo vyšší instance), který případ prověří a rozhodne

Nesmí poskytovat uživatelům ve hře jakékoli předměty, služby či jiná zvýhodnění.
(neplatí při návratu předmětů vyhodnocených jako ztracené, odměnách při nejrůznějších akcích - Eventy)

Nesmí jakkoli pozitivně zasahovat do vývoje herní postavy uživatele a jakkoli tak ulehčovat její vývoj

Nesmí generovat (Spawnovat) monstra v oblastech přístupných jakémukoli uživateli (neplatí pro nejrůznější akce – Eventy)

Nesmí jakkoli poškodit monstra, útočit na ně či je jinak upravovat.
(neplatí pro nejrůznější akce – Eventy, kde je jasně zřetelné, že předchozí manuální vyvolání monster je neadekvátní k síle skupiny uživatelů a samotná hra by v tomto stavu nemohla pokračovat dále)

Zastoupení v této hodnosti je : [TGM]Nymea, [TGM]Zefiris, [TGM]Night, [TGM]Dracius, [TGM]Amazo
-Dodatečná pravidla-

Ve hře není povinností členů týmu Praeterita-World řešit jakýkoli spor, a pokud má uživatel zájem spor řešit,
je jeho povinností využít Tiket-systém(Support).
Který naleznete na adrese : https://praeterita-world.cz/ticket-system

Žádný člen týmu Praeterita-World není povinen ve hře, ve veřejném chatu, stejně tak jako v soukromém,
cechovém a při jakékoli další možnosti ve hře, kde je uživateli umožněno se vyjádřit,
stejně tak jako na fóru na všech webových stránkách jakkoli souvisejících s poskytovatelem,
brát na zřetel žádost o komunikaci s uživatelem.
Jedná se například o žádosti typu: „GM napiš mi“, „GM PM pls“ apod..

Záleží pouze na vůli dotyčného člena týmu, zda tuto žádost přijme a kontaktuje uživatele.

Uživatel musí vzít v úvahu také skutečnost, kdy člen týmu i při svém svobodném rozhodnutí vyhovět uživateli,
může vykonávat jinou činnost (řešit předchozí problém) a nemůže reagovat neprodleně.

V případě nevhodného chování člen týmu může kdykoliv přestat řešit daný problém s hráčem.